wr - bước 1: anh chị dùng tài khoản và mật khẩu để login vào website
- bước 2: anh chị vào chuyên mục mà mình cần viết bài, ví dụ như " Thành phố Hồ Chí Minh "
- bước 3: anh chị nhấn vào nút " Viết chủ đề mới "- bước 4: anh chị nhập nội dung vào
4.1 : anh chị trả lời đúng câu hỏi và ghi kết quả vào ô bên dưới, trả lời sai thì không viết bài mới được.
4.2: phần tiêu đề bài viết, tiêu đề càng chi tiết càng tốt, thông tin nào muốn công bố thì ghi, tiêu đề phải có đường, phường, quận hay huyện ..., tiêu đề phải có diện tính như 4 x 20m hay là ghi 170m2, nếu có lầu thì ghi số lầu, nếu có giá bán thì ghi thêm giá bán , nói chung càng chi tiết càng tốt...
4.3: phần nội dung thì anh chị càng ghi chi tiết hơn nữa, ghi càng nhiều thì càng rõ ràng, người mua họ chú ý.
4.4 trong phần nội dung, nếu anh chị muốn đưa hình lên web thì anh chị nhấn vào nút insert image ( có hướng dẫn trong hình bên dưới.)
4.5: để chèn hình vào phần nội dung, anh chị nhấn vào nút inser image, sẽ có 1 cái bảng mở ra, sau đó anh chị nhấn vào "From computer" , sau đó anh chị nhấn vào "Browse", sẽ có 1 cái bảng mở ra tiếp để anh chị chọn hình cần chèn vào, sau khi chọn hình xong anh chị nhấn "Open", sau đó anh chị nhấn tiếp nút "Upload file(s) " , đến đây là hình đã được chèn vào bài viết, nếu muốn chèn nhiều hình thì làm nhiều lần.

Bước 5: sau khi đã hoàn thành xong hết và vừa ý, anh chị nhấn nút "Gửi chủ đề mới" để hoàn tất xong.
. Ura