wr -ở phần tên tài khoản: anh chị gõ vào tên tài khoản muốn dùng, không được viết có dấu, không được có khoản cách, không được có khoản trống, không được có ký tự đặt biệt. Nói chung là chỉ được dùng các ký tự từ a đến z, từ 0 đến 9 , khi đăng ký tài khoản.( tên hợp lệ ví dụ như: nguyenvanphuong126 )
-Phần mật khẩu: gồm ít nhất 8 ký tự, ô ở trên và ở dưới phải nhập giống nhau.
-Phần email: anh chị ghi địa chỉ email của mình vào, ô ở trên và ở dưới phải nhập giống nhau. Nếu anh chị không có email thì cứ ghi là: a@a.com
- Phần câu hỏi ngâu nhiên: anh chị đọc câu hỏi và trả lời kết quả đúng vào ô bên dưới, nếu trả lới sai thì không đăng ký được,
- Sau đó anh chị tích vào ( bấm vào ) ô vuông trước dòng "Tôi đã đọc, và đồng ý với quy định của bất động sản"
- Sau đó anh chị bấm vào nút "Hoàn tất đăng ký"


- Nếu ra cái bảng "thank you, .. your registrations is now complete " như bên dưới là đã đăng ký thành công, anh chị nhấn vào biểu tượng "vietnam10.com" ở gói trái bên trên để vào website.
. Ura