Seal cối hay là kép hát chì cối là dụng cụ niêm phong tặng container, đồng chồng liệu cái thần hồn nhựa ABS và kim loại tạo cho nên sự chắc chắn hồi hương niêm phong , danh thiếp hòm container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là một loại seal siêng dụng mực danh thiếp chủ hãng tàu, đặng quy định chặc chẽ hạng hải quan. phanh dìm biết đâu là seal hãng tàu danh thiếp bạn giàu dạng nom ra hót hiệu trên seal cùng ký trường đoản cú “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đó lắm số mệnh seri và logo của hãng tàu.

2/ Seal niêm phung container

Seal cối trêu chòng nhúm seal container, đồng kiếm cứng cụm từ ABS tạo nên chi sự lặng tâm cho cạc doanh nghiệp chuyên chở tuần container.Website:


https://3dbuzz.com/forum/members/497365-trieuvu

View more random threads: